Denken in oplossingen

Wij bouwen de meest uiteenlopende types brandweervoertuigen, geheel volgens bestek en natuurlijk volgens wettelijke bepalingen. Dat kan één model betreffen maar ook een groter aantal, al dan niet met verschillende specificaties. Dat geschiedt vanzelfsprekend volgens de ISO 9001:2008 norm. We bouwen alle gewenste voorzieningen en accessoires in, al naar gelang een opdrachtgever wenst en altijd in goed overleg.

Naast een hightech werkplaats en alle knowhow beschikken we tevens over een 24/7 servicedienst. Waar en wanneer u ook onderhoud of reparatie verwacht, met onze goed geoutilleerde servicebus komen we u graag helpen, op locatie en altijd zo snel mogelijk.