Overal inzetbaar

Zoals we wagens bouwen voor bijzondere situaties in de Nederlands regionen, kunnen we dat natuurlijk eveneens voor overzeese opdrachtgevers. We hebben er inmiddels internationaal naam mee gemaakt. In onder meer Sint Maarten, Saba en Suriname werken korpsen al met wagens die wij voor hen bouwden. Alhoewel de gestelde prioriteiten soms anders liggen, bijvoorbeeld qua afmetingen, zijn de veiligheids- en kwaliteitseisen er vaak even bepalend. Om tot effectieve resultaten te komen zijn ook hier overlegsituaties van belang. We nodigen mensen van waar ook ter wereld graag uit om die wensenpakketten te bespreken. In onze opleiding- en demonstratiefaciliteiten kunnen we zelfs trainingen geven, zodanig dat men het op locatie weer aan anderen kan overbrengen. Andersom komen we het natuurlijk net zo graag daar toelichten en tonen.