Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door deze site te gebruiken stemt u in met onze disclaimer. Alle informatie op deze pagina's is bedoeld voor algemene voorlichting. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Carrosserie Touw BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie op deze website kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Wij pogen om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Carrosserie Touw BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Carrosserie Touw BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Carrosserie Touw BV.